Dansk

Vedtægter

Sammen med den gældende lov på andelsboligområdet udgør en forenings vedtægter (og øvrige retningslinjer såsom husorden) det juridiske grundlag, som foreningen skal drives på.

Mere præcist er vedtægterne et nedskrevet regelsæt, der fortæller hvilke regler, der gælder i den enkelte forening - både for foreningen som helhed og for de enkelte andelshavere.

Her finder du Strandbo 1s vedtægter i pdf-format (bemaerk at vedtaegterne er opdateret 29/11-2017, dvs. at den af administrationen påførte dato ikke er korrekt - vedlagte vedtaegter er desuagtet gyldige)
Her finder du Strandbo 1s husorden 2011 i pdf-format 


Hvis du har spørgsmål til vedtægterne eller husordenen, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@strandbo1.dk.