Dansk

Pulterrum

Kælderrum

Kælderrummene fordeles efter beboerlisten – altså fordeles efter lejlighedens nummer, der bl.a. står også på andelsbeviset:

Lejlighed 1-450-1 kælderrum nr. 1
Lejlighed 1-450-2 kælderrum nr. 2
Lejlighed 1-450-3 kælderrum nr. 3

Du kan som andelshaver se hvad dit korrekte kældernummer er på dit andelsbevis som vist nedenfor.