Dansk

Vandrørsudvalget

Vedligeholdelsesplan – med fokus på vandrør og faldstammer

•••• 

21. Marts 2020:

Stigstrengprojektet er udskudt!

Kære med-beboere

Corona-situationen har i den grad vendt op og ned på vores lille land – og på vores projekt. Vi i bestyrelsen såvel som entreprenøren og vores rådgivere er enige om, at det er helt utænkeligt at påbegynde projektet på nuværende tidspunkt. Det vil ganske enkelt ikke være forsvarligt, hverken over for os beboere eller de håndværkere, som skal udføre det praktiske arbejde – og det vil også være stik imod myndighedernes anbefalinger. Vi har derfor udskudt projektet på ubestemt tid. Først når myndighederne vurderer, at vi danskere igen kan begynde at leve nogenlunde normalt, vil det være forsvarligt at fortsætte projektet. Hvornår det sker, er der dog ingen af os, som tør gætte på. Vi vil være i løbende kontakt med projektets parter, følge nøje med i medierne og afvente det tidspunkt, hvor projektet kan sættes i gang igen – og håbe, at I alle sammen kommer sunde og raske igennem denne nationale krise.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

 

•••• 

8. Marts 2020:

Rydning af kælderrum

Kære med-beboere

Hermed lidt info om, hvad der skal ske i vores kælder.

Det bliver desværre nødvendigt at tømme kælderrummene i en periode, for at der kan monteres nye rør. Det bliver ret omfattende, da der som bekendt er asbest i det isoleringsmateriale, som i sin tid blev brugt til rørene i kælderen. Så alt skal skærmes af og håndteres efter en masse asbest-regler.

I må derfor forberede jer på at skulle tømme jeres kælderrum i en periode. Vi ved godt, at det er ualmindeligt træls, men der er desværre ikke nogen anden måde at gøre det på. Vi skal nok gøre vores yderste for, at det hele kommer til at forløbe så glat – og hurtigt - som muligt.

Vi kender endnu ikke det præcise tidsrum for, hvornår hvilke dele af kælderen er berørt, men vi giver jer besked, så snart vi kender det – forhåbentligt inden for 2 uger.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen

•••• 

7. Marts 2020:

Nu starter renoveringsprojektet snart

Kære med-beboere

På generalforsamlingen i 2018 vedtog vi at udskifte alle radiatorer og rørsystemer i vores dejlige ejendom – og nu nærmer tiden sig!

Det bliver et stort projekt, som kommer til at vare det meste af året, og det bliver desværre meget forstyrrende for os allesammen – som renoverings-projekter jo ofte er

Til gengæld får vi varmt vand i hanerne med rigeligt tryk på, nye radiatorer, som bliver meget lettere at regulere – og forhåbentligt 40-50 år uden lækager og vandskader. Vi kommer også af med vores asbestholdige isolering i kælderen, og det er jo meget rart.

Entreprenøren er i øjeblikket ved at færdiggøre tidsplanen og regner med, at arbejdet i de første opgange går i gang midt i april.

Derfor lige dette forvarsel fra os i bestyrelsen. Vi kommer med mere information inden for 1 uge, så snart vi præcist ved, hvor og hvornår arbejdet går i gang.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen

Katrine, Jonas, Kasper, Sebastian & Søren

•••• 

2018

Som led i foreningens arbejde med at reducere sin omkostninger og sikre en moderniseret og opdateret ejendom, har vi gennem en laengere periode haft saerlig opmaerksomhed på de lodrette stigstenge, vandrør og faldstammer. 

Det forventes at foreningen indenfor den naere fremtid vil påbegynde et projekt herom, i forlaengelse af den seneste vedligeholdelsesplan som drøftet på generalforsamlingen 2017. Bestyrelsen er meget interesseret i beboere der vil hjaelpe med at sikre at dette store og renoveringsprojekt kommer sikkert i havn. Skriv gerne til bestyrelsen på strandbo1.dk.

•••• 

2012 
Vandforsyning, undersøgelse
Baseret på de tilbagemeldinger, vi modtog på generalforsamlingen om vandtryk, temperatur og problemlejligheder, har Niels Jørgen Diemer været lidt rundt i ejendommen og har indtil videre kun kunnet konstatere lokale problemer med tilkalkning eller privatinitierede nyinstallationer. Men I modtager nok alle et spørgeskema om emnet, hvis vi bliver ved med at høre om vandproblemer ud over dem, NJ har fikset. 

•••• 

2011 
Vandforsyning, undersøgelse
På årets generalforsamling vedtog foreningen at forsøge at få et overblik over vandrørenes generelle tilstand. Bestyrelsen får løbende henvendelser fra beboere, som oplever problemer med vandtemperatur og vandtryk. For at komme disse gener til livs, gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse og håber på alle beboeres deltagelse.