Dansk

Vandrørsudvalget

Vedligeholdelsesplan – med fokus på vandrør og faldstammer

Bestyrelsen har pt. ingen henvendelser fra andelshavere, som ønsker at sælge.
Der er hverken intern eller ekstern venteliste. 

•••• 

17.  juni 2020:

Projektpause i nr. 12, 14, 16 og 18

Kære med-beboere

For et par uger siden viste det sig, at malingen i de gamle rør indholdt både bly og PCB (et miljøfarligt giftstof). Det truede med at skabe forsinkelse, fordi det så skulle undersøges, om der krævedes særlige forholdsregler ved nedtagning. Heldigvis blev forsinkelsen kun nogle få dage. Til gengæld har arbejdet i hver enkelt lejlighed haft mange afbrydelser, fordi der har skullet tages stilling til alt muligt uforudset – og det koster tid. Først da vi indførte en ”arbejdsgennemgang”, hvor rådg. ingeniør, entreprenør og en fra bestyrelsen sammen gennemgår hver lejlighed, kom vi så langt ned i detaljerne, at alt kunne fastlægges og de tekniske tegninger kunne rettes til, så håndværkerne havde det nødvendige arbejdsgrundlag. Vi lavede i mandags arbejdsgennemgang i nr. 8 og er ikke i tvivl om, at det er den rigtige måde at forsætte på. Men det har taget tid at komme så vidt, og vi må vist bare konstatere, at alle parter har undervurderet kompleksiteten af de tekniske udfordringer i vores ejendom. Alt imens er nr. 8 og 10 uden vand, hvilket ikke er specielt morsomt. Vi har derfor besluttet: • Alle kræfter sættes ind på at gøre 8 & 10 færdige, så I kan få vand igen. Vi forsøger bl.a. at hyre flere VVS’ere ind, så der kan komme mere fart på. • Vi nedprioriterer færdiggørelsen af radiator-arbejdet til fordel for vand i lejlighederne. Det vil betyde længere tid med håndværkere i lejlighederne, men det er bedre end at mangle vand. • For at gøre den vandløse periode så kort som muligt i nr. 12 og fremefter venter vi med at gå i gang her, til 8 & 10 har vand igen, og vi har alle VVS’erne til rådighed til de næste opgange. Arbejdet i kælderen til 12 & 14 går i gang efter planen, dvs. på mandag (her medvirker VVS’erne ikke i første omgang), så rydningen af den har ikke været forgæves! Når vi er så langt med 8 & 10, at vi føler os sikre på, at alt kører, som det skal, kommer vi med en ny tidsplan for de øvrige opgange.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

•••• 

15.  juni 2020:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. juni 2020 kl. 17

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 25. juni 2020, kl. 17.00, i gården (udendørs) mellem Strandbo I og Strandbo II. Se indkaldelsen her, som I også gerne skulle have modtaget med posten.

Der er indtil videre tre forslag på dagsordenen:

1. En udvidelse af den allerede vedtagne ramme for byggeprojektet. Læs forslaget her.

2. Nedsættelse af boligafgiften. Læs forslaget her.

3. En ændring af forudsætningerne i allerede vedtaget altanprojekt. Læs forslaget her.

De bedste hilsner fra bestyrelsen i Strandbo 1

•••• 

27.  Maj 2020:

Seneste tidsplan

Kære med-beboere

Hermed en tidsplan, helt frisk og ny-revideret efter asbest-forstyrrelsen. Det har taget længere end det burde, hvilket vi undskylder meget, men det har ikke været let at få samling på de nødvendige informationer. Men her er den altså! Og den rummer både en god og en dårlig nyhed.

I får alle et varsel 3-4 uger før det går løs i hver opgang, så I har tid til at aflevere nøgler og gøre klar til håndværkerne. Kælderrummene skal være tømte mandagen før håndværkerne går i gang (se tidsplanen). Spørgsmål er som altid velkomne på faldstammer@strandbo1.dk eller i skurvognen på hverdage ml. 8 og 9.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

•••• 

27.  Maj 2020:

Seneste tidsplan

Kære med-beboere

Hermed en tidsplan, helt frisk og ny-revideret efter asbest-forstyrrelsen. Det har taget længere end det burde, hvilket vi undskylder meget, men det har ikke været let at få samling på de nødvendige informationer. Men her er den altså! Og den rummer både en god og en dårlig nyhed.

I får alle et varsel 3-4 uger før det går løs i hver opgang, så I har tid til at aflevere nøgler og gøre klar til håndværkerne. Kælderrummene skal være tømte mandagen før håndværkerne går i gang (se tidsplanen). Spørgsmål er som altid velkomne på faldstammer@strandbo1.dk eller i skurvognen på hverdage ml. 8 og 9.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

•••• 

7.  Maj 2020:

Stigestrengsprojektet - Asbest = Udsættelse

Kære med-beboere

Arbejdet i kælderen til nr. 8 og 10 er lige blevet forstyrret af, at der i går blev fundet mere asbest, end der var taget højde for. Vi vidste, at der var asbest i isoleringen i rørbøjningerne i kælderen, men det viser sig nu, at det også findes i de lige rørafsnit, som der naturligvis er mange flere meter af end bøjninger. Desuden er der muligvis asbeststøv i kælderen fra tidligere reparationer af rørsystemet. Med det nye asbestfund er vi ifølge reglerne forpligtede til at lave nye undersøgelser for at klarlægge, om der skal udarbejdes et separat saneringsprojekt, i hvilket tilfælde der også skal indhentes tilbud på det. Det betyder, at vi ikke går i gang med opgang nr. 8 på mandag. Der bliver derfor heller ikke lukket for vandet. Undersøgelserne er allerede sat i gang, men asbestfundet kommer sandsynligvis til at skubbe hele projektet – hvor meget ved vi dog ikke lige nu. Ironisk nok ville vi i dag have opslået en fin tidsplan over hele projektet, men den må så lige vente lidt. Vi synes, det er ret træls. På den anden side: Egypten havde 10 plager, og så er vi jo sluppet billigt, selv vi måske ikke er færdige endnu. Det næste bliver vel rotter på loftet! I hører fra os, snart der er nyt, og så håber vi, at alle jer i nr. 8 vil nyde jeres varme brusebad ekstra meget i næste uge.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

•••• 

•••• 

27. April 2020:

Læs mere om stigstrengsprojektet i informationsfolderen

Nyttig information om stigstrengsprojektet i informationsfolderen.

•••• 

27. April 2020:

Vigtige datoer for de kommende uger

Kære med-beboere

Hermed datoer for de nærmeste uger, så I ved, hvornår det går løs hvor:

  • 28 apr. – 1. maj: For-registrering i nr. 8 & 10. Besøg i lejlighederne, hvor tekniskedetaljer klarlægges, så arbejdet kan forberedes.
  • Man. 4. maj: Arbejdet med opsætning af skurvogne og wc- og badefaciliteter igården påbegyndes.
  • Man. 4. maj: Kælderen til nr. 8 & 10 skal være tømt
  • Man. 11. maj: Arbejdet i lejlighederne i nr. 8 og kælderen til nr. 8 & 10 begynder
  • Man. 25. maj: Arbejdet i lejlighederne i nr. 10 begynder
  • Man. 25. maj: Kælderen til nr. 12 & 14 skal være tømt
  • 25-28. maj: For-registrering i nr. 12 & 14 (cirka-datoer)
  • Tir. 2. juni: Arbejdet i lejlighederne i nr. 12 og kælderen til nr. 12 & 14 begynder

Alle datoer er med forbehold for alt muligt, men mon ikke planen holder nogenlunde. I får allesammen et ”14-dagesvarsel” ca. 2 uger før, det går løs i jeres opgang.

•••• 

23. April 2020:

Prisaftale med Pelican Self Storage, Kalkbrænderihavnsgade 3

I forbindelse med rydning af kælderrum er der mulighed for at opmaganisere hos Pelican Self Storage. Læs mere om vores aftale med dem ved at trykke på link.

•••• 

22. April 2020:

Genstart af stigstrengsprojektet

Kære med-beboere

I samråd med vores rådgivere og øvrige projektpartnere har vi vendt og drejet situationen og besluttet at genstarte projeket – naturligvis med de særlige forholdsregler, Corona-situationen kræver.

Vi regner med, at arbejdet i nr. 8 går i gang man. d. 11. maj og i nr. 10 man. d. 25. maj. Øvrige opgange følger derefter med 1-2 ugers interval. Arbejdet i kælderen til nr. 8 & 10 går også i gang mandag d. 11. maj.

Vi kommer meget snart med en tidsplan for hele forløbet, så I kan se, hvornår det går løs i de andre opgange og kælderområder.

Vi har i øvrigt lavet en teknisk ændring, idet faldstammerne ikke udskiftes (som ellers besluttet af generalforsamlingen) men ”strømpefores”. Lige så godt, billigere og sviner langt mindre end en udskiftning! Bør dog lige nævnes her, da vi jo ikke bare sådan kan ændre på beslutningerne i stilhed.

Mht. opmagasinering har vi lavet en god rabataftale med Pelican Self Storage på Kalkbrænderihavnsgade 3, som I kan benytte jer af. Det kommer vi tilbage til inden ret længe.

Vi har også en informationsfolder på trapperne – vi regner med at have den klar inden for en uge. Den vil give svar på mange af de spørgsmål, I uden tvivl har.

Vi ved godt, at vi stadig befinder os i en meget speciel tid – og det er entreprenøren og håndværkerne også godt klar over. Derfor vil vi også være meget omhyggelige med, at alle forholdsregler tages, så vi får et godt projekt på trods af Coronasituationen.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen :)

Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

•••• 

6. April 2020:

Rydning af kælderrum!

Kære med-beboere

Mens vores Corona-ramte land næsten står stille, vil vi lige komme med lidt info om projektet og rydning af kælderrummene.

Hvis alt går, som Mette Frederiksen og resten af nationen håber, vil det måske være realistisk - og forsvarligt - at genstarte projektet i løbet af maj måned. Det vil uden tvivl kræve nogle særlige forholdsregler vedr. Corona, men det ved vi mere om efter påske.

Hvad vi til gengæld ved allerede nu er, at kælderen bliver fuld af asbeststøv, når den gamle isolering fjernes. Asbeststøv er noget rigtigt møg, så for at det kan fjernes 100%, skal ALT i kælderrummene fjernes - lige til det sidste syltetøjs-glas. Ret irriterende, men det er den eneste måde at kunne gøre kælderen ordentligt ren på, så den er sund at komme i i fremtiden.

Vores forslag er, at I bruger lidt af påsken til at gennemgå jeres kælderrum og sorterer i jeres ting – så er det halve arbejde gjort, når kælderen skal tømmes.

Selv om det ville være dejligt, har vi har ingen mulighed for at fremskaffe opbevaring for jer, men vi forhandler med Pelican Self Storage på Kalkbrænderihavnsgade om en god fællesaftale. Mere info herom følger, når vi har detaljerne på plads.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen – og rigtig god påske! Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

•••• 

21. Marts 2020:

Stigstrengprojektet er udskudt!

Kære med-beboere

Corona-situationen har i den grad vendt op og ned på vores lille land – og på vores projekt. Vi i bestyrelsen såvel som entreprenøren og vores rådgivere er enige om, at det er helt utænkeligt at påbegynde projektet på nuværende tidspunkt. Det vil ganske enkelt ikke være forsvarligt, hverken over for os beboere eller de håndværkere, som skal udføre det praktiske arbejde – og det vil også være stik imod myndighedernes anbefalinger. Vi har derfor udskudt projektet på ubestemt tid. Først når myndighederne vurderer, at vi danskere igen kan begynde at leve nogenlunde normalt, vil det være forsvarligt at fortsætte projektet. Hvornår det sker, er der dog ingen af os, som tør gætte på. Vi vil være i løbende kontakt med projektets parter, følge nøje med i medierne og afvente det tidspunkt, hvor projektet kan sættes i gang igen – og håbe, at I alle sammen kommer sunde og raske igennem denne nationale krise.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen Katrine, Jonas, Kasper, Lars & Sebastian

 

•••• 

8. Marts 2020:

Rydning af kælderrum

Kære med-beboere

Hermed lidt info om, hvad der skal ske i vores kælder.

Det bliver desværre nødvendigt at tømme kælderrummene i en periode, for at der kan monteres nye rør. Det bliver ret omfattende, da der som bekendt er asbest i det isoleringsmateriale, som i sin tid blev brugt til rørene i kælderen. Så alt skal skærmes af og håndteres efter en masse asbest-regler.

I må derfor forberede jer på at skulle tømme jeres kælderrum i en periode. Vi ved godt, at det er ualmindeligt træls, men der er desværre ikke nogen anden måde at gøre det på. Vi skal nok gøre vores yderste for, at det hele kommer til at forløbe så glat – og hurtigt - som muligt.

Vi kender endnu ikke det præcise tidsrum for, hvornår hvilke dele af kælderen er berørt, men vi giver jer besked, så snart vi kender det – forhåbentligt inden for 2 uger.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen

•••• 

7. Marts 2020:

Nu starter renoveringsprojektet snart

Kære med-beboere

På generalforsamlingen i 2018 vedtog vi at udskifte alle radiatorer og rørsystemer i vores dejlige ejendom – og nu nærmer tiden sig!

Det bliver et stort projekt, som kommer til at vare det meste af året, og det bliver desværre meget forstyrrende for os allesammen – som renoverings-projekter jo ofte er

Til gengæld får vi varmt vand i hanerne med rigeligt tryk på, nye radiatorer, som bliver meget lettere at regulere – og forhåbentligt 40-50 år uden lækager og vandskader. Vi kommer også af med vores asbestholdige isolering i kælderen, og det er jo meget rart.

Entreprenøren er i øjeblikket ved at færdiggøre tidsplanen og regner med, at arbejdet i de første opgange går i gang midt i april.

Derfor lige dette forvarsel fra os i bestyrelsen. Vi kommer med mere information inden for 1 uge, så snart vi præcist ved, hvor og hvornår arbejdet går i gang.

Mange hilsner fra os i bestyrelsen

Katrine, Jonas, Kasper, Sebastian & Søren

•••• 

2018

Som led i foreningens arbejde med at reducere sin omkostninger og sikre en moderniseret og opdateret ejendom, har vi gennem en laengere periode haft saerlig opmaerksomhed på de lodrette stigstenge, vandrør og faldstammer. 

Det forventes at foreningen indenfor den naere fremtid vil påbegynde et projekt herom, i forlaengelse af den seneste vedligeholdelsesplan som drøftet på generalforsamlingen 2017. Bestyrelsen er meget interesseret i beboere der vil hjaelpe med at sikre at dette store og renoveringsprojekt kommer sikkert i havn. Skriv gerne til bestyrelsen på strandbo1.dk.

•••• 

2012 
Vandforsyning, undersøgelse
Baseret på de tilbagemeldinger, vi modtog på generalforsamlingen om vandtryk, temperatur og problemlejligheder, har Niels Jørgen Diemer været lidt rundt i ejendommen og har indtil videre kun kunnet konstatere lokale problemer med tilkalkning eller privatinitierede nyinstallationer. Men I modtager nok alle et spørgeskema om emnet, hvis vi bliver ved med at høre om vandproblemer ud over dem, NJ har fikset. 

•••• 

2011 
Vandforsyning, undersøgelse
På årets generalforsamling vedtog foreningen at forsøge at få et overblik over vandrørenes generelle tilstand. Bestyrelsen får løbende henvendelser fra beboere, som oplever problemer med vandtemperatur og vandtryk. For at komme disse gener til livs, gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse og håber på alle beboeres deltagelse.