Dansk

Ombygning af lejlighed

Foreningens regler for ombygning er beskrevet i vedtægternes § 11 og vedligeholdelse er beskrevet i §10 .
 

Ombygning

Som andelshaver er du berettiget til at foretage forandringer i boligen. Inden forandringer udføres, skal de anmeldes til bestyrelsen.

Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Det er andelshaverens eget ansvar at undersøge om ombygningen kræver byggetilladelse. I bekræftende fald indsender andelshaveren selv ansøgningen til Københavns Kommunes Tekniske Forvaltning, der også vil kræve en fuldmagt fra foreningens bestyrelse, da andelsforeningen er den tinglyste ejer af ejendommen.

Bestyrelsen kan kontaktes her.

Vedligeholdelsespligt

Hvis man ønsker at lave forandringer eller byggearbejder, hvor foreningen har vedligeholdelsesforpligtelsen, overtage andelshaveren selv vedligeholdelsesforpligtelsen af installationen. Listen over hvem der har vedligeholdelsespligten for hvad, kan downloades her. 

Husk i øvrigt at det er andelshaverens eget ansvar at fjerne byggeaffald på ansvarlig vis. Det kan ikke stilles i gården.