Dansk

Navneændring på postkasse

Ændring af navn på postkasse, dørskilt og dørtelefon

Send en kopi af dokumentation for din navneændring i form af sygesikringsbevis, pas eller lignende til vicevært Søren og foreningens administrator Kim Hansen, SWE. Klik her for at skrive til Kim og Flemming.

Ændringen træder i kraft inden for 7 hverdage.

Bemærk venligst, at fornavn(e) forkortes til initialer.

OBS: Hvis du fremlejer din lejlighed, behøver du ikke følge ovennævnte procedure, da bestyrelsens fremlejeansvarlige vil sørge for at disse ændringer bliver udført umiddelbart efter fremlejens godkendelse. Se venligst http://strandbo1.dk/fremleje/