Dansk

Salg af andele

Proceduren vedrørende salg er beskrevet i vedtægterne § 14-20. I tillæg har foreningens administrator (SWE) udarbejdet en udførlig beskrivelse af salgsprocessen. Den kan downloades her: Når du sælger din andelsbolig i A/B Strandbo1.

Nedenfor er den almindelige procedure beskrevet i en forsimplet udgave. 

Fremgangsmåden

Der er ingen venteliste, så du finder selv din køber. Når du har fundet køber, skal du benytte dig af dette link og indtaste alle oplysningerne. Sørg for at din browser er opdateret, da du ellers kan få problemer med at se ’felterne’.

For en god ordens skyld skal du sikre dig, at oplysningerne er korrekte og alle felter er udfyldte, da forkerte oplysninger kan medføre længere sagsbehandlingstid og flere omkostninger. Jeg vedhæfter tillige gebyrliste.

Når oplysningerne er indtastet og vil du modtage en bekræftelses-mail med de angivne oplysninger, og din køber vil modtage en e-mail, hvor vi har behov for yderligere oplysninger og identifikation.

Vurdering af andel

Når du sælger din andel, skal du have vurderet din lejlighed for eventuelle forbedringer eller mangler og du skal derfor kontakte foreningens udpegede fagperson Lisbeth Forring fra Vurderingsringen på tlf. nr. 2345 8198 eller mail lf@vurderingsringen.dk. Vær opmærksom på at køber kan gøre mangelsindsigelser for eventuelle mangler efter overdragelsesdagen.

Normalt indsender Lisbeth sin vurderingsrapport direkte til administrator, men spørg hende for en sikkerheds skyld.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at stille med en repræsentant ved Lisbeths gennemgang af lejligheden. Underret derfor bestyrelsen på mail inden gennemgangen.

Der skal indhentes og fremvises både VVS- og El-tjek forud for et salg (og med fordel før vurdering) fra et af nedenstående firmaer. 

El-tjek foretages af:

  • HHR El-teknik, tlf: 78 75 43 36

VVS-tjek foretages af:

  • Østblik VVS, tlf: 32 50 51 41,
  • Charles Nielsen VVS A/S, tlf: 38 60 51 11, eller
  • Bøge Bjerg VVS tlf: 40 90 75 60.

 

Sådan beregnes andelsværdier

Prisen for andelen beregnes således:
Lejlighedens fordelingstal x værdi pr. indskudt krone = andelsværdi

  • Lejlighedens fordelingstal fremgår af andelsbeviset
  • Værdi pr. indskudt krone fremgår af seneste årsregnskab