Dansk

Bestyrelsen har pt. ingen henvendelser fra andelshavere, som ønsker at sælge.
Der er hverken intern eller ekstern venteliste. 

 

•••• 

8.  juni 2021:

Ordinær generalforsamling 2021

Kære beboere.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling 2021 omdeles særskilt i papirform. Herunder vil bestyrelsens forslag til GF, regnskab for 2020, budget for 2021 og foreningens nøgleoplysninger fremgå.

 

1. Forslag om altanreglement.
Det er meget vigtigt at have et gennemtænkt regelsæt for brug af vores nye altaner. Derfor har bestyrelsen med inspiration og erfaring fra andre foreninger og i samarbejde med SWE fundet følgende formulering: I forlængelse af foreningsvedtægtens § 13 vedr. husorden tilføjes følgende tillæg, §13B:

Om brug af altan
Brugen af altanen bør bero på almindelig sund fornuft og bør ikke adskille sig væsentligt fra brugen af et åbent vindue. Det præciseres:

1.    Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til opbevaring af gamle møbler, cykler, papkasser og lignende.
2.    Tøj må gerne tørres på altanerne hvis det ikke hænger over rækværkets højde.
3.    Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener. Det er dog tilladt at anvende gas- eller el-grill. Der må i den sammenhæng maksimalt henstilles en gasflaske af hensyn til brandsikkerhed, og der anbefales tillige at man altid har et egnet brandslukningsapperat i boligen. Lejligheder nær taget (4. og 5. sal) skal udvise ekstra påpasselighed i forbindelse med brugen af grill.
4.    Det er ikke tilladt at fodre fugle, da fugleklatter kan være til gene for øvrige medbeboere.
5.    Altanerne, samt væggene og lofterne må ikke males, men alene vedligeholdes såfremt de bevarer deres originale udtryk.
6.    Der må ikke fast-monteres nogen former for genstande på murværket.
7.    Alle faste installationer skal godkendes af bestyrelsen, herunder vandforsyning, afløb og udvendig stikkontakt.
8.    Der må ikke smides affald, cigaretter eller noget andet ud fra altanerne.
9.    Til afskærmning af altanerne må der kun bruges ensartede og ensfarvede læsejl.
10.    Musikafspilning på altanerne skal være under almindeligt hensyn til øvrige naboer og må ikke foregå efter kl. 22. I øvrigt gælder samme de alminelige husordensregler i Strandbo1 jf. vedtægter herom under § 13.
11.    Planter skal vandes med forsigtighed under hensyn til underboerne.
12.    Altanerne må ikke indhegnes i net og lignende.

Bestyrelsen, administrationen, og vicevært har ret til at påtale sig overtrædelse af ordensreglerne for altaner, og deres anvisninger skal følges.

2. Forslag om opgradering af internetinstallation

Foreningen har en fin internetinstallation som desværre har fået lov at forfalde de seneste år. Der kan ikke længere skaffes reservedele og hardwaren kan ikke opgraderes. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 3 udbydere og fundet tilbuddet fra Fiberby mest fordelagtigt. Med en forholdsvis lille investering kan vi få hurtig internet (1000/1000 Mbit) til en fornuftig pris. Alle tilbud ligger under kr. 150,- om måneden pr. lejlighed.
Derfor stiller bestyrelsen forslag om en budgetramme på 100.000 kr til dette projekt.

 

3. Forslag om udskiftning af døre mod gården

Dørene til kælderrummene og til bagtrapper har de sidste år været meget utætte. De vil ikke kunne repareres og skal derfor udskiftes. Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud og vil på den baggrund stille forslag om at etablere nye døre. Budgettet til dette projekt er sat til 300.000 kr.

 

4. Forslag om etablering af grønt tag på skralderummet i gården

Renoveringen af gården er endelig kommet i gang igen og forventes afsluttet ved årets udgang. En af de elementer som blev skåret fra det oprindelige projekt som følge af de juridiske og økonomiske forhindringer som projektet har haft, er etableringen af et grønt tag på skraldeskuret i gården. Bestyrelserne i Strandbo I og II mener at det grønne tag vil være en rigtig god ide og bestyrelsen stiller derfor forslag om at en af kommende opgaver for gårdlauget vil være at køre dette projekt. Hertil er der brug for en budgetramme på 100.000 kr.

 

Dokumenter

 

 

•••• 

5.  februar 2021:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere.

Læs hele indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling her.

Generalforsamlingen vil foregå pr. brev, idet omstændighederne med COVID-19 og forsamlingsforbud gør, at foreningens medlemmer ikke kan samles. Indtil den 7. februar vil det være muligt at stille spørgsmål omkring generalforsamlingen og de stillede forslag, via foreningens daglige administrator Michael Fabrin på mfa@swe.dk.

Stemmerne skal afgives til foreningens administrator, ved fremsendelse pr. mail til mfa@swe.dk eller fremsendes pr. almindelig post, således at administrator har stemmesedlen i hænde senest den 12. februar 2021.

•••• 

16.  december 2020:

Altaner - tidsplan og guide med praktisk information

Kære beboere,

En tidsplan for det kommende altanprojekt kan hentes her.

Tidsplanen er vejledende og Altan.dk, som er valgt som udførende entreprenør, vil varsle den enkelte andel min. 3 dage før de opstarter arbejder i jeres bolig.

Byggepladsen er allerede ved at blive etableret og altanarbejder starter i uge 1 på gårdside og uge 5 på gadeside.

En guide med praktisk information til hvordan projektet gennemføres og hvordan i forbereder jer bedst ind, under og efter besøg af altan.dk, kan hentes her.

Eventuelle spørgsmål der måtte være til projektet bedes henvendes direkte til altan-montørerne, der er til at finde på pladsen.

•••• 

6.  november 2020:

Opdatering - stigstrengsprojektet

Varme
Det ser ud til, at varme-tidsplanen holder! Her er (som også tidligere udsendt) datoerne for, hvornår I får varmen tilbage:

Nr. 8, lejl. 3 & 4: Har fået varme
Nr. 8, lejl. 1 & 2: Tir. 10. nov.
Nr. 10, lejl. 1 & 2: Tir. 17. nov.
Nr. 10, lejl. 3 & 4: Tir. 10. nov.
Nr. 12, lejl. 1 & 2: Tir. 8. dec.
Nr. 12, lejl. 3 & 4: Tir. 24. nov.
Nr. 14, lejl. 1 & 2: Tir. 15. dec.
Nr. 14, lejl. 3 & 4: Tir. 8. dec.

Kælderrum
En del af jer har spurgt, om de kælderrum dog ikke snart kan åbnes, og vi ved godt, at det er dyrt og/eller irriterende at undvære dem.

Grunden til, at de ikke allerede er blevet åbnet er, at der skal laves en separat varmeforsyning til 6. sal. Det kan ikke bare tilkobles rørene på 5. sal, selv om det var en logisk tanke, og det medfører altså også en del rørarbejde i kælderen.

Vores rådg. ingeniør er dog ved at se på, om dele af kælderen går fri af dette arbejde, så vi kunne åbne de kælderrum, som er uden for arbejdszonen. Vi vender meget snart tilbage om dette og håber, at I det mindste nogle af jer kan få jeres kælderrum tilbage inden længe.

Arbejde i lejlighederne
Selv om det håndværksmæssige arbejde i jeres lejligheder måtte være overstået, skal I være forberedte på uanmeldt besøg. Ikke nødvendigvis af håndværkere men af folk fra bestyrelsen, entreprenøren og vores ingeniører, som suser rundt og tjekker, om alt er lavet korrekt, drøfter rørføringer eller noget andet, som er med til at sikre et godt resultat.

Så selv om det snart var rart med lidt privatliv, må I stadig regne med, at I kan blive forstyrret af og til – i den gode sags tjeneste.

Lyset i gården
I har sikkert bemærket, at gården er oplyst hele natten, endda ganske kraftigt. Det kan virke lidt u-bæredygtigt men skyldes et krav fra Arbejdstilsynet.

En byggeplads skal til enhver tid være så godt oplyst, så ingen – hverken I eller håndværkerne - risikerer at falde over alle de underlige ting, som gården flyder med eller på anden måde kommer til skade på grund af dårlig belysning, og der falder heftige bøder, hvis det ikke overholdes.  Så I må leve med, at det er lidt som at være nabo til Orange Scene🎸 (heldigvis støjer det knap så meget).

Fejl og mangler
Som tidligere fortalt indkalder vi på et tidspunkt til fejlregistrering før den store slutgennemgang, men hvis I har bøvl med vandtrykket, ikke har varmt vand i hanen eller har andre problemer med ting, som burde virke nu, så send en mail, så får vi kigget på det. 

•••• 

22.  oktober 2020:

Opdatering - stigstrengsprojektet

Lukning for vandet i nr. 16 & 18:

Vandet i 16 & 18 skulle have været afbrudt fra i morges og en uges tid frem, så der kunne laves noget forberedende arbejde i kælderen. Men så viste det sig dælme i morges, at der også i det kælderafsnit er asbest! Vi var ellers af vores tidligere ingeniørfirma efter en undersøgelse blevet fortalt, at der IKKE var asbest der - men det holdt altså ikke. Så derfor blev der ikke lukket for vandet alligevel.

Eksperter har allerede været på inspektion her i formiddags, så vi kan få igangsat en asbestsanering. Den kommer til at vare 14 dage, så hvis vi nu satser på, at den er afsluttet inden for ca. 3 uger (vi skal lige have priser osv. inden igangsætning), kan vi sandsynligvis stadig nå det forberedende arbejde inden jul.

I får varme i radiatorerne:

Nr. 8, lejl. 1 & 2: Tir. 10. nov.

Nr. 8, lejl. 3 & 4: Fre. 23. okt.

Nr. 10, lejl. 1 & 2: Tir. 17. nov.

Nr. 10, lejl. 3 & 4: Tir. 10. nov.

Nr. 12, lejl. 1 & 2: Tir. 8. dec.

Nr. 12, lejl. 3 & 4: Tir. 24. nov.

Nr. 14, lejl. 1 & 2: Tir. 15. dec.

Nr. 14, lejl. 3 & 4: Tir. 8. dec.

Rækkefølgen kan virke lidt spøjs, men det er der forklaringer på, som jeg dog ikke skal trætte jer med. Vi mangler levering af en del håndklæderadiatorer, som er i restordre, men rørene bliver ført ind i badeværelserne med kugleventiler på, og så er det meget let at montere dem efterfølgende.

Entreprenøren føler sig ret sikker på datoerne. Vi er kede af, at det har varet så længe at komme med dem, men vi har ikke følt os sikre nok på tempoet før nu, og vi vil nødigt skuffe jer igen. En typisk pest-eller-kolera-situation😐.

Brugsvand:
De eneste, som lige nu mangler brugsvand, er nr. 14, lejl. 1 & 2, og her kommer det i løbet af ugen. Eneste undtagelse derefter er tre lejligheder i nr. 12, som mangler vand i badeværelserne på grund af nogle specielle forhold.  

Udbedring og mangelgennemgang:

Udbedring af hakker, skrammer, skader, rørgennemføringer, stuklofter osv. osv. vil muligvis blive igangsat før jul men vil uden tvivl strække sig forbi nytår. Som bekendt afsluttes hver opgang med en mangelgennemgang, men det giver ikke mening at lave den, før alt arbejde er afsluttet, så vi ved endnu ikke, hvornår der bliver mangelgennemgang.

I bliver alle før mangelgennemgangen indbudt til at fremsende lister med alt, hvad I har af udeståender, som der skal ses på. I har været meget flinke til at sende lister og billeder men vil altså blive bedt om det igen. Det er ikke for at være bureaukratisk men for at sikre, at alle jeres lister er opdaterede, og at intet bliver glemt.

•••• 

14.  oktober 2020:

Valg af dørens retning til altan (3 fags foldedør)

Kære Andelshavere i Strandbo 1 

Onsdag d 14/10-20 omdeles en blanket til alle postkasser, som I bedes udfylde med navn og adresse, samt et kryds i feltet, der markerer hvilken side, jeres kommende altandør skal åbne til. Blanketten kan også downloades herBlanketten kan afleveres i Katrine Mays postkasse Strandboulevarden 16.5-3 (der står May på postkassen) eller mailes til maysdatter@gmail.com - senest søndag d. 18/10-20. Det vil ikke være muligt at ønske side efter den 18-10-20

De venligste hilsner Bestyrelsen i Strandbo 1

•••• 

1.  oktober 2020:

Generel opdatering 

Tidsplan
Der arbejdes stadig på en ny tidsplan, som vi savner kraftigt. Den lange ventetid er dog ikke udtryk for slaskeri men derimod, at der arbejdes meget grundigt på at lægge sikre planer. Det betyder heldigvis ikke, at håndværkerne ikke ved, hvad de skal lave (tværtimod), men vi mangler slut-datoer for de forskellige opgange, hvilket nok er noget af det, som interesserer jer mest. Men der arbejdes på sagen!

Bemanding
Vi har nu 9 VVS’ere på projektet. Det er (en tiltrængt) rekord. Og så ca. 10 andre (borere, tømrere, malere m.v.) oveni.

Corona
Vi har hørt om et par steder, hvor I pludseligt er gået i Corona-karantæne, uden at nogen (i hvert fald ikke bestyrelsen eller entreprenøren) havde hørt om det. Vi har ikke lige tid til at sende vores håndværkere i Corona-karantæne, så husk at give besked omgående, hvis I får et Corona-problem, så håndværkerne m.fl. kan tage forholdsregler.

Nr. 8
Der er fuld gang på fjernelsen af de ”gamle” (dvs. nye) stigstrenge i stuen og boring i badeværelserne til de nye-nye stigstrenge. Også gang i opsætning af radiatorer. I får varme i dem om senest tre uger.

Nr. 10
Næste i rækken til processen i nr. 8. Vi håber at have varme på, inden det bliver ordentligt koldt – og ellers løser vi det med el-varmeblæsere.

Nr. 12
Følger efter nr. 10, men her bliver helt sikkert brug for el-varmeblæsere, som forventes at ankomme ca. 15. okt.

Nr. 14
Der er fuld gang på at lave vand til køkkenerne i lejl.type 1 & 2 (dvs. ind mod nr. 16). Vil tage ca. en uge endnu, hvorefter tømrerne skal genopsætte skabe osv. Varigheden er her en smule uforudsigelig, men 2-3 uger er et godt bud på, hvornår I får jeres køkken igen. Der går desværre længere tid, før der er vand på badeværelserne. I får også el-varmeblæsere ca. 15. oktober.

Nr. 16 & 18:
Her sker som bekendt ikke noget i lejlighederne, før vi har passeret nytår, men der arbejdes på installationerne i kælderen og etablering af stigstrenge på bagtrappen.

El-varmeblæserne
til 12 & 14 (og andre efter behov) ankommer som nævnt ca. 15. oktober. Og ja, der bliver gjort tanker omkring støtte/kompensation til den dyrere el-opvarmning.

6. sal
Det hed sig tidligere, at der ikke skulle laves noget på 6. sal (hos jer som har sådan en), men den holder desværre ikke. Der skal laves ny rørføring fra de nye stigstrenge på bagtrappen frem til jeres radiatorer på 6. sal, og da der ikke er to ens 6. sals-lejligheder, er der stor forskel på, hvor let eller svært det bliver at lave. Der vil derfor blive en gennemgang af alle 6. sals-lejligheder, men arbejdet går først i gang, når de øvrige etager i nr. 8, 10, 12 & 14 har varme i radiatorerne. Derfor vil I mangle varme på 6. sal et stykke tid længere end på 5. sal. 

Julepause
Vi ved endnu ikke helt, hvornår arbejdet slutter før jul, men vi ved, at det går i gang igen mandag d. 4. januar.

•••• 

25.  september 2020:

Nyt om tidsplan og prioritering

Kære med-beboere Der arbejdes på højtryk for at skabe en holdbar plan og sikre den savnede fremdrift i vores projekt. Der mangler stadig en del i planen, men her er, hvad vi ved:

Den overordnede tids-prioritering er at

1) blive færdige inden jul i nr. 8, 10, 12 & 14 (i nævnte rækkefølge)

2) at sikre alle en uforstyrret juleferie

3) at sikre et effektivt forløb i nr. 16 & 18 (efter nytår)

Det er således planen, at nr. 8, 10, 12 & 14 skal være færdige inden jul, og at arbejdet i lejlighederne i nr. 16 & 18 først påbegyndes efter nytår.

Ny placering af radiator-stigstrenge

På mandag påbegyndes fjernelsen af de nye (men ”forkerte”) radiator-stigstrenge i stuerne og opsætning af nye i badeværelserne, først i nr. 8 og så i 10. I nr. 12, hvor der endnu ikke er opsat radiator-stigstrenge, skal der ikke laves noget om – der skal ”kun” bores huller til den nye rørposition i badeværelserne.

Vand i nr. 12

Alle lejligheder i nr. 12 har vand fra først i næste uge, men I vil få en kortere afbrydelse af vandet i badeværelset, når der om et stykke tid skal skiftes til den nye rørføring. I vil dog til den tid have vand i køkkenet hele tiden. Den nye rørføring på bagtrappen vil først blive etableret, når rørarbejdet i nr. 10 er færdigt.

Vand i nr. 14

Lejligheder til venstre (type 1 & 2) kommer til at mangle vand et stykke tid endnu, men dette har høj prioritet. Køkkener laves først, derefter badeværelser. Vi ved endnu ikke, hvornår det hele er færdigt, men der arbejdes på højtryk. Lejligheder til højre (type 3 & 4) får vand i løbet af næste uge men vil på et senere tidspunkt få lukket for vandet til badeværelserne i 3-10 arbejdsdage, fordi der skal skiftes til den nye rørføring på bagtrappen. I vil dog i denne periode have vand i køkkenet.

Nr. 16 & 18

Arbejde i lejlighederne udsættes som nævnt til kort efter nytår. Der bliver og vil fortsat blive arbejdet i kælderen, og der vil blive installeret stigrør på bagtrappen. Det vil betyde kortvarig afbrydelse af vandet (som altid bliver varslet forud). Vi vil stadig gerne have nøgler til alle lejligheder hurtigst muligt.

Varme, når det bliver koldt

Nr. 12 & 14 (og måske 10) når ikke at få installeret radiatorer, inden det bliver nødvendigt med opvarmning. Vi vil sørge for alternative varmekilder (varmeblæsere el.lign.), så ingen kommer til at fryse.

Genåbning af kældre

Ændringerne i rørføringerne betyder, at der også skal arbejdes længere i kælderen end tidligere antaget. Dette berører alle kælderafsnit. Derfor ved vi ikke i dette øjeblik, hvornår kældrene igen kan åbnes men vil selvfølgelig åbne dem så hurtigt som muligt i takt med, at arbejdet gøres færdigt. Endelig kan vi fortælle, at der nu er 8 VVS-svende på projektet mod tidligere 6. Vi arbejder som nævnt stadig på tidsplanen, og I får mere info i takt med, at detaljerne kommer på plads.

•••• 

25.  september 2020:

Nye radiatorstørrelser

Kære med-beboere

Den nye plan for radiatorer ligger nu fast, og som varslet bliver de væsentligt mindre. Til gengæld er vi nødt til at holde det foreskrevne antal radiatorer, dvs. 3 pr. lejlighed.

Herunder planen i hovedtræk. Se i øvrigt vedhæftede radiatorblad.

1) Stueradiatoren bliver 80 cm lang, i stuelejligheder dog 100 cm (pga. større varmetab til kælderen). Højde og dybde er uændret, hhv. 90 cm og ca. 18 cm (monteret). Placeres på støbejernsradiatorens oprindelige plads (dog ikke inde i nicher). Væggen mod badeværelset er af koks og egentlig for svag til radiatorer. Den vil derfor kun blive brugt, hvis det er umuligt at bruge den anden væg.

2) Soveværelsesradiatoren bliver 60 cm lang og 13 cm dyb (monteret). Højden er 90 cm.

a) Hvis det er umuligt at indpasse ovennævnte i soveværelset, får I i stedet en i soveværelset, som kun er 40 cm lang.

b) Hvis det også er umuligt, monteres den 60 cm lange radiator i entreen.

c) Hvis det også er umuligt, får I en 70 cm lang og 40 cm høj radiator i entreen, monteret over døren til ind stuen (altså oppe under loftet).

3) Da varmetabsberegningerne er strammet kraftigt til, kan vi kun fravige ovennævnte prioritering, når det vitterligt er umuligt f.eks. at montere en radiator i soveværelset.

4) Håndklæderadiatoren bliver større, nemlig 110 cm høj og 60 bred. Den tidligere, som var 72 cm høj og 40 bred, vil kun blive brugt, hvis der ikke er plads til den større model (som i øvrigt er nemmere at hænge håndklæder på).

5) 6. sal får separate radiator-stigrør på bagtrappen, da det er en bedre løsning. Derved slipper I for synlige rør til 6. sal samt afspærringsventil under loftet på 5. sal. 

•••• 

22.  september 2020:

Nye åbningstider i skurvognen fra 28. september

Kære alle

Byggelederen, Claus Søndergaard, har ændret på besøgstiden i skurvognen, så der er lidt bedre muligheder for at finde et tidspunkt, som også passer i jeres dagligdag😊

De nye besøgstider, som gælder fra næste uge (28. sep.) er:

- Mandag - tirsdag kl. 8.00-9.00

- Onsdag kl. 10.30-11.30

- Torsdag - fredag kl. 7.00-8.00

•••• 

November 2019:

Strandbo 1's privatlivsbeskyttelsespolitik

Kære alle andelshavere, lejere og beboere i A/B Strandbo 1

Vi tager jeres persondatabeskyttelse alvorligt, og du kan læse om privatlivspolitikken i A/B Strandbo 1 her.

Dbh. bestyrelsen 

••••