Dansk

Bestyrelsen har pt. ingen henvendelser fra andelshavere, som ønsker at sælge.
Der er hverken intern eller ekstern venteliste. 

•••• 

December 2019:

Registrering af lejligheder ifm. altanprojekt

Kære alle beboere i Strandbo 1

I forbindelse med kommende altanprojekt, skal der udføres en registrering af samtlige lejligheders eksisterende forhold ved altanfacaden. Der skal i denne sammenhæng sikres adgang for arkitekttilsynet, af den enkelte andelshaver / lejer, enten ved at aflevere nøgle til opbevaring hos vicevært eller ved at være hjemme på det skemalagte registreringstidspunkt. Læs mere her.

 

Dbh. bestyrelsen 

•••• 

November 2019:

Strandbo 1's privatlivsbeskyttelsespolitik

Kære alle andelshavere, lejere og beboere i A/B Strandbo 1

Vi tager jeres persondatabeskyttelse alvorligt, og du kan læse om privatlivspolitikken i A/B Strandbo 1 her.

Dbh. bestyrelsen 

••••