Bestyrelsen har pt. ingen henvendelser fra andelshavere, som ønsker at sælge.
Der er hverken intern eller ekstern venteliste.

•••• 

 

November 2016:

Gårdprojketet

 

Den fælles beggård sættes i bero, da en erhversejer i Strandbo2 har valgt at stævne kommunen.

Det er rigtig ærgeligt at en enkelt person kan ødelægge det gode projekt for resten af beboerne i kareen.

Nedenstående er den information fra SBS:

Kære beboere i Østbanegade-karréen.

Vi er desværre nødt til at meddele, at projektet indtil videre er sat i stå.
Der verserer i øjeblikket en ansøgning i procesbevillingsnævnet som har opsættende virkning,
hvilket betyder vi ikke kan igangsætte anlægsarbejderne.


Københavns kommune bedt os om at få entreprenøren til at rigge af, og afvente om en evt. afgørelse
i nævnet medfører, at vi yderligere skal afvente en afgørelse i retssystemet.


Afhængig af, hvornår vi får besked, vil vi overveje om det er bedre for projektet at opstarte til
foråret. Denne beslutning tages i samråd med entreprenøren, da vi nu ikke kan forvente, at de kan
starte fra den ene dag til den anden, når vi forhåbentlig snart får grønt lys.


Vi beklager endnu engang udsættelsen, og at vi ikke kan give jer en tidshorisont for opstart.
De beboere der tidligere har haft en p-plads i gården kan benytte disse indtil entreprenøren starter
igen.


Med venlig hilsen
Elin

 

••••••••

 

 

Oktober 2016:

Gårdprojketet

Projektet er desværre blevet udsat pga manglende byggetilladelse således at entreprenøren først kan starte den 10. eller 14. November 2016. I forbindelse med gårdprojektet skal der etableres et gårdlaug og bestyrelsen vil gerne inviterer beboere til at deltage. 

Gården skal ryddes for ting (legetøj, cykler, grill, krukker mv.). Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre mens arbejdet står på.

 

Trappeudvalg

Dokumenterne (arbejdsbeskrivelse, udbudsbrev og indkomne tilbud) som blev udarbejdet af det forrige trappeudvalg og arkitekten Gitte Hoff, vil så vidt det er muligt blive genbrugt, men tilbuddene er gamle og skal fornys. Maling af trapperne kræver at disse afspærres og nedgang sker via bagtrappen. Der skal tages hensyn til de beboere der er gangbesværede og derfor har problemer med komme ned. Jonas, Heidi og Frank Cerri er med i udvalget. 

 

Vedligeholdelsesplan – med fokus på vandrør og faldstammer
Der skal udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen. Der er indhentet to tilbud og de to leverandører kontaktes mhp. muligheder for at sikre særlig opmærksomhed på vandrør og faldstammen. Herefter vælges det samlet set med omkostningseffektive.

 

 

September 2016:

Fælles gårdhave

Gårdprojektet indtil videre er udskudt – i min. 2 uger.Det skyldes, at ansøgningen om byggetilladelse endnu ikke er behandlet. Til trods for at sbs har ansøgt for længe siden. Kommunen er desværre meget ophængt og har travlt i denne afdeling der udsteder byggetilladelser.

 

August 2016:

Fælles gårdhave

Københavns Kommune påbegynder vore nye fælles gårdhave d. 5. september.

Derfor skal vi sørge for, at der ikke ligger ting i gården fra denne dato (legetøg, cykler, grill, krukker mv.).

Cykler, barnevogne mv. parkeres udenfor gården eller i kældre men arbejdet står på.

Fra tirsdag d. 30. august skal husholdnings- og sorteret affald afleveres i de aflåske blå containere på gaden.

Nøgler til disse er blevet udleveret i hver enkel andelshavers postkasse.

 

••••