Dansk

Fremleje

Foreningens regler for fremleje er beskrevet i vedtægternes § 12. Nedenfor er de væsenligste punkter i proceduren beskrevet.
 

Fremleje
Følgende kriterier opfyldes inden din bolig kan fremlejes:

  • En andelshaver med mindst 1 års anciennitet kan fremleje eller fremlåne sin bolig op til 2 år uden at dokumenterer særlige omstændigheder.

  • En andelshaver med mindre end 1 års anciennitet kan fremleje eller fremlåne sin bolig op til 2 år såfremt særlige omstændigheder taler for det.

For at opnå godkendelsen, har bestyrelsen brug for en Aftale om fremleje mellem bestyrelse og andelshaver underskrevet af dig som andelshaver. Dokumentet kan udfyldes on-line, printes, underskrives og emailes til bestyrelsen, som kan kontaktes her - skriv "Fremleje" i emnefeltet.

Hvis fremlejebetingelserne er opfyldt i henhold til vedtægterne, underskriver bestyrelsens fremlejeansvarlige kontrakten og fremsender en elektronisk kopi til dig, administrator og foreningens vicevært. Derefter kan du og fremlejetager underskrive lejekontrakten.

Administrator registrerer din midlertidige adresse, så du fortløbende modtager relevant information om din andelsbolig og forening. 

Viceværten sørger for, at fremlejetagers navn opslås på dør, postkasse og dørtelefon.
 

Korttidsudlejning
Det er en klar overtrædelse af både lejeloven og foreningens vedtægter at fremleje sin lejlighed uden bestyrelsens skriftlige tilladelse – hverken i kortere eller længere perioder.

Gentagen korttidsfremleje (fx gennem airbnb) betragtes som erhvervsdrift og det er dermed en overtrædelse af lejeloven. Det betyder også at hvis en beboer søger om tilladelse til korttidsfremleje, vil både bestyrelse og fremlejere været begrænset af de rammer lejeloven sætter, og bestyrelsen vil derfor kun kunne give tilladelse til 2-3 fremlejer i løbet af et år. Dette gælder også hvis det kun er et enkelt værelse der udlejes.

Processen for at tillade fremlejer er på hjemmesiden i dag primært rettet mod langtidsfremleje. Såfremt beboere ønsker at fremleje deres lejlighed for en kortere periode, herunder også via digitale tjenester som Airbnb mv., skal de skrive til bestyrelsen@strandbo1.dk med henblik på godkendelse. 

Vi kan godt se potentialerne i en digitalt understøttet deleøkonomi. Hvis nogen har lyst til at fremleje deres lejlighed for kortere perioder, vil vi gerne sørge for at det kan lade sig gøre inden for klare rammer. Og så vi i bestyrelsen altid kan få fat på andelshaveren eller beboeren hvis der skulle være behov for det. Vi vil derfor fremadrettet sammen med administrationen udarbejde et forslag der sikrer at vedtægterne er tydelige og tager højde for den gældende lovgivning. 

Det er vigtigt for os alle sammen, at vedtægterne er klare at forstå for os alle sammen, også om muligheder der ikke fandtes for 15 år siden.