Dansk

Vandrørsudvalget

Vedligeholdelsesplan – med fokus på vandrør og faldstammer

 

2018

Som led i foreningens arbejde med at reducere sin omkostninger og sikre en moderniseret og opdateret ejendom, har vi gennem en laengere periode haft saerlig opmaerksomhed på de lodrette stigstenge, vandrør og faldstammer. 

 

Det forventes at foreningen indenfor den naere fremtid vil påbegynde et projekt herom, i forlaengelse af den seneste vedligeholdelsesplan som drøftet på generalforsamlingen 2017. Bestyrelsen er meget interesseret i beboere der vil hjaelpe med at sikre at dette store og renoveringsprojekt kommer sikkert i havn. Skriv gerne til bestyrelsen på strandbo1.dk.

 

2012 

Vandforsyning, undersøgelse
Baseret på de tilbagemeldinger, vi modtog på generalforsamlingen om vandtryk, temperatur og problemlejligheder, har Niels Jørgen Diemer været lidt rundt i ejendommen og har indtil videre kun kunnet konstatere lokale problemer med tilkalkning eller privatinitierede nyinstallationer. Men I modtager nok alle et spørgeskema om emnet, hvis vi bliver ved med at høre om vandproblemer ud over dem, NJ har fikset. 

 

 

2011 

Vandforsyning, undersøgelse
På årets generalforsamling vedtog foreningen at forsøge at få et overblik over vandrørenes generelle tilstand. Bestyrelsen får løbende henvendelser fra beboere, som oplever problemer med vandtemperatur og vandtryk. For at komme disse gener til livs, gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse og håber på alle beboeres deltagelse.